Εὐοδίας:

εὐοδίαfem acc pl; fem gen sg
Εὐοδίαfem gen sg
εὐόδιοςfem acc pl; fem gen sg