Εὐέργου:

Εὔεργοςmasc gen sg
εὐεργόςmasc/fem/neut gen sg