Εὐβούλου:

Εὔβουλοςmasc gen sg
εὔβουλοςmasc/fem/neut gen sg