Εὔδοξος:

εὔδοξοςmasc/fem nom sg
Εὔδοξοςmasc nom sg