Διονύσια:

Διονύσιοςneut nom/acc/voc pl
Διονύσιαneut nom/acc/voc pl