Δία:

Δίαfem nom/voc sg
δῖοςfem nom/acc/voc dual; fem nom/voc sg
Ζεύςmasc acc sg
Δίαςmasc gen sg; masc voc sg; masc nom/voc sg

Visit PLEIADES

Visit WIKIPEDIA