Δημοσθενικῶν:

Δημοσθενικόςfem gen pl; masc/neut gen pl