Δημητρίου:

Δημήτριοςmasc gen sg
Δημήτριονneut gen sg
Δημήτριοςmasc/fem/neut gen sg