Δημήτριος:

Δημήτριοςmasc nom sg
Δημήτριοςmasc/fem nom sg