Βουπρασίου:

Βουπρασιεύςmasc/neut gen sg
Βουπράσιοςmasc gen sg