Βοιωτίας:

Βοιώτιοςfem acc pl; fem gen sg
Βοιωτίαfem gen sg