Βακχείου:

Βακχεῖονneut gen sg
Βάκχειοςmasc/neut gen sg; masc gen sg