Ἐρῶ:

ἐρῶact ind fut 1st sg
ἐράω;ἐρῶ;ἐρῶact ind pres 1st sg; act subj pres 1st sg; mid-pass imperat pres 2nd sg
λέγωact ind fut 1st sg
λέγωact ind fut 1st sg
ἐρέω;ἐρῶact ind pres 1st sg; act subj pres 1st sg