Ἀριστόβουλος:

ἀριστόβουλοςmasc nom sg
Ἀριστόβουλοςmasc nom sg