Ἀμαθουσίους:

Ἀμαθαῖοιmasc acc pl
ἀμαθούσιοςmasc acc pl
Ἀμαθούσιοςmasc acc pl