Ἀλφεσιβοίας:

Ἀλφεσίβοιαfem acc pl; fem gen sg
ἀλφεσίβοιοςfem acc pl; fem gen sg