Ἀκραίας:

ἀκραῖοςfem acc pl; fem gen sg
Ἀκραίαfem acc pl; fem gen sg