Ἀκαδημίας:

Ἀκαδήμειαfem gen sg
Ἀκαδήμιοςfem acc pl; fem gen sg