Ἀκαδημαϊκόν:

Ἀκαδημικόςneut nom/acc/voc sg; masc acc sg