Ἴβυκος:

ἶβυξmasc/fem/neut gen sg
Ἴβυκοςmasc nom sg