Ὁμολώια:

Ὁμολώιαneut nom/acc/voc pl
Ὁμολωίαfem nom/voc sg