Ἱλαείρας:

Ἱλαείραfem acc pl; fem gen sg
ἱλάειραfem acc pl; fem gen sg