You are here

F51

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Paus. Att. s.v. τριττύα

   1,2τριττύα3,4 · ἡ ἐκ τριῶν ζώιων θυσία. Ἐπίχαρμος (fr. 187 Kaib.)
  <τὴν ἐκ> δύο μήλων καὶ βοός· Καλλίμαχος (fr. 403 Schn.; 578
3 Pf.) 5τὴν ἐκ κριοῦ ταύρου καὶ κάπρου· Ἴστρος δὲ ἐν ταῖς6
   Ἀπόλλωνος ἐπιφανείαις7 ἐκ βοῶν αἰγῶν ὑῶν ἀρρέ-
   νων, πάντων τριετῶν8.

  1. Vid. et Phot. (Etym. M. p. 768.17) s.v. τριττύαν· θυσίαν. Καλλίμαχος μὲν etc. Cf. Eust. ad λ 130 (p. 1676.38) Ἰστέον δὲ ὅτι ἡ τοιαύτη θυσίᾳ τριττύα λέγεται παρὰ τοῖς παλαιοῖς, οἳ τριττύαν ἔλεγον τὴν ἐκ τριῶν ζῴων θυσίαν, οἷον, δύο μήλων καὶ βοός, ὡς Ἐπίχαρμος, ἢ βοὸς καὶ αἰγὸς καὶ προβάτου, ἢ κάπρου καὶ κριοῦ καὶ ταύρου.


  2. [Vid. Erbse UAttL pp. 214-15: Paus. Att. fr. τ 48.]
  3. 1 «forma genuina fort. τρίπτοια cf. An. Ox. II 103, 11; Call. l.l., sed Epich. τρικτύα dixisse videtur» adnot. Erbse
  4. 1-2 τριττύαΚαλλίμαχος Paus. (cf. Eust.): τριττύαν· θυσίαν. Καλλίμαχος μὲν Phot.
  5. 2-3 <τὴν ἐκ> et <καὶ> ταύρου dubit. Erbse (καὶ add. EM)
  6. 3 μὲν pro ταῖς Phot.; «ἐν μὲν ἀπ. Ph.: Eb. (nisi numerus libri latet)» adnot. Erbse
  7. 3-4 ἐνἘπιφανείαις om. EM
  8. 3-5 cf. Hesych. s.v. τρικτύα· τριάδα. ἔνιοι θυσία κάπρου, κριοῦ, ταύρου.
Παυσ. Ἀττ. σ.λ. τριττύα

τριττύα· ἡ θυσία τριῶν ζώων. Κατὰ τὸν Ἐπίχαρμο (5ος αἰ. π.Χ.) ἡ

θυσία δύο αἰγοπροβάτων καὶ ἑνὸς βοδιοῦ· κατὰ τὸν Καλλίμαχο

(περ. 305-240 π.Χ.) κριαριοῦ, ταύρου καὶ κάπρου· κατὰ τὸν Ἴ-

στρο στὸ ἔργο του Ἀπόλλωνος ἐπιφάνειαι βοδιῶν, αἰ-

γῶν, ἀγριόχοιρων ἀρσενικῶν (κάπρων), ὅλων τρίχρονων.


[Οἱ ἐδῶ πληροφορίες τοῦ Ἴστρου γιὰ τὴν τριττύαν καὶ αὐτὲς τοῦ Ἐπίχαρμου καὶ

τοῦ Καλλίμαχου στηρίζονται πιθανῶς σὲ τοπικὲς λατρεῖες μὲ ἐπιμέρους ἀποκλίσεις,

καὶ δὲν εἶναι ἀσυμβίβαστες.]

Σχόλια: 

51. Πβ. καὶ Σχόλ. Ἀριστοφ. Πλοῦτ. 819, Ἡσύχ. σ.λ. τρικτύα, κ.ἄ. (βλ. Jacoby 653-54, μὲ βιβλιογραφία). Οἱ πληροφορίες τοῦ Ἴστρου δὲν εἶναι ἀσυμβίβαστες μὲ αὐτὲς τοῦ Καλλιμάχου καὶ τοῦ Ἐπιχάρμου· πρόκειται ἁπλῶς γιὰ διαφορετικὲς περιπτώσεις, καθὼς εὔλογο εἶναι νὰ παραλλάσσει ἡ τριττύα κατὰ τόπους καὶ λατρεῖες (βλ. καὶ LSJ9 σ.λλ. τριττύα καὶ τριττύς [ΙΙ.], καὶ Burkert ΑρΕΘ 158 [κ.ἀ.: Πίν. σ.λ. θυσία], πβ. ΛΕΑ, σ.λ. τριττύς [2] μὲ χαρακτηριστικὴ εἰκόνα).