You are here

Bibliography

Please add a search word
Found 1666 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Χ
Χατζηϊωάννου, Κ. (1971-1992), Ἡ Ἀρχαία Κύπρος εἰς τὰς Ἑλληνικὰς Πηγάς, τóμ. Α΄- Στ΄, Λευκωσία.
Χατζηϊωάννου, Κ. (1969), Πτυχὲς Κοινωνικῆς ὀργανώσεως τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ», Πνευματικὴ Κύπρος
Χατζηιωάννου, Κ. (1992), Σώπατρος ὁ Φάκιος καὶ ὁ φάκινος ἄρτος, ΚυΣπ 66: 7-9.
Χατζηϊωάννου, Κ. (1969-1990), Τὰ ἐν Διασπορᾷ Α´ (τῶν ἐτῶν 1933-1969), Λευκωσία.
Χατζηστεφάνου, Κ. Παπαδόπουλλος, Θεόδωρος (ed.) (1997-2000), Ἡ Ἀρχαία Κυπριακὴ Γραμματεία, Ἱστορία τῆς Κύπρουτóμ. Α', μέρος β΄, 973-1047.
Χατζηστεφάνου, Κ. (1988), Σωπάτρου τοῦ Παφίου ἀπόσπ. 1 Kaibel: “φάκινος ἄρτος” ἢ “κολοσσὸς φάκινος;, ΚυΣπ 62-3: 11-19.
Χρήστου, Π. Ν. (1989), Ἑλληνικὴ Πατρολογία, Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶντóμ. Δ΄: Περίοδος θεολογικῆς ἀκμῆς, Δ΄ καὶ Ε΄ αἰῶνες, Θεσσαλονίκη.
Χρήστου, Δ. (1998-2002), Οἱ Ἀχαιοὶ στὴν Κύπρο, τóμ. Α', Αθήνα.
Χριστοδούλου, Μ. (1977), Λευκωσία: όνομα και παράδοση, Λευκωσία.
Χριστοδούλου, Γ. Α. (1977), Τὰ Ἀρχαῖα Σχόλια εἰς Αἴαντα τοῦ Σοφοκλέους (Κριτικὴ ἔκδοσις), Βιβλιοθήκη Σ. Ν. Σαριπόλου,34 Ἀθήναις .
Χριστοδούλου, Μ. Ν. (1978), Quaestiones de Cypriorum dialecto / Γλωσσικαὶ περὶ Κύπρου πραγματεῖαι τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος, Κυπριολογικὴ Βιβλιοθήκη ἐκδιδομένη ἐπιμελείᾳ Θ. Παπαδοπούλλου Λευκωσία.
(1970-1979), Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τóμ. Α΄- ΙΣΤ΄, Ἀθῆναι.
Χρυσάνθης, Κ. (1983), Ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς Κυπριακῆς Ἰατρικῆς, Λευκωσία.
Χρυσάνθης, Κ. (1979-1980), Μεταφράσεις Ὁμηρικῶν ἔργων ἀπὸ Κυπρίους, Στασῖνος 7: 37-43.
Χρυσοβέργης, Γ. (1844), Δοκίμιον περί της εν Άργει Νικοκρεοντείου επιγραφής, εν ω και περί της εν Κερκύρα ανακαλυφθείσης Μενεκρατείου / Αυτοσχεδιασθέν υπό Γ. Χ., Εν Ναυπλίω.

Pages