You are here

137β

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Stobaeus, Eclogae 1.49, 34, p. 369 (ex Iamblicho):

Οἱ ἀπὸ Ζήνωνος ὀκταμερῆ τὴν ψυχὴν διαδοξάζουσι, περὶ δέ τινα μέρη

τὰς δυνάμεις εἶναι πλείονας, ὥσπερ ἐν τῷ ἡγεμονικῷ ἐνυπαρχουσῶν

φαντασίας, συγκαταθέσεως, ὁρμῆς, λόγου.

Στοβαῖος, Ἐκλογαὶ 1.49, 34, p. 369 (ex Iamblicho):

Ὁ Ζήνων καὶ οἱ ὀπαδοί του ἔχουν τὴν ἄποψη ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ὀκταμε-

ρής, σὲ ὁρισμένα ὅμως μέρη οἱ δυνάμεις εἶναι περισσότερες, ὅπως στὸ 

ἡγεμονικὸ (κεντρικὸ ὄργανο) ἐνυπάρχουν ἡ παράσταση, ἡ συγκατάθε-

ση, ἡ ὁρμή, ὁ λόγος.