You are here

135

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Nemesius, De natura hominis 15, p. 212:

Ζήνων δὲ ὁ Στωικὸς ὀκταμερῆ φησιν εἶναι τὴν ψυχήν , διαιρῶν αὐτὴν εἴς
τε τὸ ἡγεμονικὸν καὶ εἰς τὰς πέντε αἰσθήσεις καὶ εἰς τὸ φωνητικὸν καὶ τὸ
σπερματικόν. Παναίτιος δὲ ὁ φιλόσοφος τὸ μὲν φωνητικὸν τῆς καθ'
ὁρμὴν κινήσεως μέρος εἶναι βούλεται· λέγων ὀρθότατα· τὸ δὲ σπερμα-
τικὸν οὐ τῆς ψυχῆς μέρος, ἀλλὰ τῆς φύσεως.

Νεμέσιος, Περὶ φύσεως ἀνθρώπου 15, p. 212:

Ὁ Ζήνων ὁ Στωικὸς λέει ὅτι εἶναι ὀκταμερὴς ἡ ψυχή, διαιρώντας την καὶ

στὸ ἡγεμονικὸ καὶ στὶς πέντε αἰσθήσεις καὶ στὸ φωνητικὸ καὶ τὸ σπερμα-

τικό. Ἐνῶ ὁ φιλόσοφος Παναίτιος ἤθελε τὸ φωνητικὸ νὰ εἶναι μέρος μιᾶς

κίνησης ποὺ στηρίζεται σὲ μιὰ παρόρμηση, πράγμα ποὺ τὸ λέει πολὺ

ὀρθά, τὸ δὲ σπερματικὸ νὰ μὴν εἶναι μέρος τῆς ψυχῆς ἀλλὰ τῆς φύσεως.

Σχόλια: 

ἀπ. 135, 135α, 136 καὶ 137α:
«ὀκταμερῆ φασιν εἶναι τὴν ψυχήν»:
Ἡ διαίρεση τῆς ψυχῆς σὲ ὀκτὼ μέρη, ὅπως τὴ διετύπωσε ὁ Ζήνων, μπορεῖ λοιπὸν νὰ ἀντιδιασταλεῖ πρὸς τὴν πλατωνικὴ καὶ ἀριστοτελική. Ἡ τριμερὴς διαίρεση στὸν Πλάτωνα (τὸ λογιστικόν, τὸ θυμοειδὲς καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸν) στηρίζεται στὸν συσχετισμὸ ἑνὸς λογικοῦ μὲ ἕνα ἄλογο μέρος. Ἡ ἀριστοτελικὴ διάκριση σὲ θρεπτική, αἰσθητικὴ καὶ διανοητικὴ ψυχὴ ἐπισημαίνει τοὺς ἀναβαθμοὺς μιᾶς ἀνέλιξης. Ἀντίθετα, τὰ ὀκτὼ μέρη τῆς ζηνώνειας διάκρισης στηρίζονται στὴν ἔμφαση ποὺ δίδεται στὸ κεντρικὸ μέρος τῆς ψυχῆς, τὸ ἡγεμονικό, μὲ μιὰ προέκταση στὶς αἰσθήσεις, στὴ φωνὴ καὶ στὴ γενετήσια λειτουργία τῆς ἀναπαραγωγῆς.
Θὰ πρέπει νὰ μὴ ταυτίζουμε τὰ μέρη μὲ τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς. Γιατὶ οἱ δυνάμεις, ὅπως ἡ ὁρμή, ἡ συγκατάθεσις, καὶ ἡ κατάληψις εἶναι «ἑτεροιώσεις τοῦ ἡγεμονικοῦ» (Σέξτος Μαθ. 7. 237): «καὶ γὰρ ἡ ὁρμὴ καὶ ἡ συγκατάθεσις καὶ ἡ κατάληψις ἑτεροιώσεις εἰσὶ τοῦ ἡγεμονικοῦ». Ἐπίσης βλ. ἀπ. 137α, ὅπου ἡ φαντασία, ἡ συγκατάθεση, ἡ ὁρμὴ καὶ ὁ λόγος ἀποτελοῦν δυνάμεις, ποὺ ἐνυπάρχουν στὸ ἡγεμονικό. Δὲς ἐπίσης ἀπ. 138.
Ὁ Τερτυλλιανός, ἀπ. 135α, φρονεῖ ὅτι ὁ Ζήνων κάνει μιὰ τριμερὴ μόνο διαίρεση. Πιθανὸ νὰ διακρίνει τὸ ἡγεμονικόν, τὸ φωνητικὸν καὶ τὸ σπερματικόν, θεωρώντας τὶς πέντε αἰσθήσεις μέρη τοῦ σώματος ποὺ ἔχουν ὡστόσο κέντρο τους τὸ ἡγεμονικό.
Ὁ Heinze (Bursian's Jahresb. I, σ. 191) θεωρεῖ πιὸ ἀξιόπιστο τὸν Νεμέσιο ἀπὸ τὸν Τερτυλλιανό. Σίγουρα ἡ ὀρθότερη ἄποψη εἶναι ὅτι ὁ Ζήνων σκεφτόταν μιὰ ὀκταμερὴ διαίρεση. Δὲς σχετικά, Pearson, Fragments1, σσ. 142-3.

  1. Pearson, A. C. (1891), The Fragments of Zeno and Cleanthes, London.