You are here

55

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Sextus Empiricus, Pyrrhoniae Hypotyposes 1.234:

Εἰ δὲ δεῖ καὶ τοῖς περὶ αὐτοῦ (sc. τοῦ Ἀρκεσιλάου) λεγομένοις πιστεύειν,

φασὶν ὅτι κατὰ μὲν τὸ πρόχειρον Πυρρώνειος ἐφαίνετο εἶναι, κατὰ δὲ

τὴν ἀλήθειαν δογματικὸς ἦν· καὶ ἐπεὶ1 τῶν ἑταίρων2 ἀπόπειραν ἐλάμβανε

διὰ τῆς ἀπορητικῆς, εἰ εὐφυῶς ἔχουσι πρὸς τὴν ἀνάληψιν τῶν Πλατω-

  νικῶν δογμάτων, δόξαι αὐτὸν ἀπορητικὸν εἶναι, τοῖς μέντοι γε εὐφυέσι

τῶν ἑταίρων τὰ Πλάτωνος παρεγχειρεῖν3, ἔνθεν καὶ τὸν Ἀρίστωνα εἰπεῖν

περὶ αὐτοῦ· πρόσθε Πλάτων, ὄπισθεν Πύρρων, μέσσος Διόδωρος, διὰ τὸ

προσχρῆσθαι τῇ διαλεκτικῇ τῇ κατὰ τὸν Διόδωρον, εἶναι δὲ ἄντικρυς

Πλατωνικόν.

  1. 3 ἐπεί] ἐπὶ LEAB |
  2. ἑταίρων MT (soldatium), ἑτέρων LEAB-item
  3. 6. παρεγχειρίζειν Bekker: dubit.
Σέξτος ὁ Ἐμπειρικός, Πυρρώνειοι ὑποτυπώσεις 1.234:

Ἂν δὲ πρέπει νὰ πιστεύει κανεὶς καὶ σ' αὐτά, ποὺ λέγονται γι' αὐτὸν (τὸν

Ἀρκεσίλαο), λένε ὅτι ἐκ πρώτης ὄψεως ἔδινε τὴν ἐντύπωση ὅτι ἦταν

Πυρρώνειος, στ' ἀλήθεια ὅμως ἦταν δογματικός. Γιατὶ τοὺς ἑταίρους

τῆς σχολῆς συνήθιζε νὰ τοὺς δοκιμάζει μὲ τὴν ἀπορητική, ἂν εἶχαν τὴν

εὐφυΐα νὰ δεχθοῦν τὶς πλατωνικὲς θεωρίες, στοὺς εὐφυεῖς ὅμως ἑταί-

ρους μετέδιδε βέβαια τὶς διδαχὲς τοῦ Πλάτωνος. Ἐξ οὗ καὶ ὁ Ἀρίστων

εἶπε γι' αὐτόν: «Πλάτων ἀπὸ μπροστά, Πύρρων ἀπὸ πίσω, Διόδωρος στὴ

μέση», γιατὶ χρησιμοποιοῦσε τὴ διαλεκτικὴ τοῦ Διοδώρου, ἦταν ὅμως ἐξ

ὁλοκλήρου Πλατωνικός.