You are here

42

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Diogenes Laertius 7.36-38:

Μαθηταὶ δὲ Ζήνωνος πολλοὶ μέν, ἔνδοξοι δὲ Περσαῖος Δημητρίου Κι-

τιεύς, ὃν οἱ μὲν γνώριμον αὐτοῦ, οἱ δὲ οἰκέτην ἕνα τῶν εἰς βιβλιογραφίαν

πεμπομένων αὐτῷ παρ' Ἀντιγόνου1, οὗ καὶ τροφεὺς ἦν τοῦ παιδὸς Ἁλ-

κυονέως... (37) Ἀρίστων Μιλτιάδου2 Χῖος, ὁ τὴν ἀδιαφορίαν εἰσηγησά-

 μενος. Ἥριλλος Χαλκηδόνιος3, ὁ τὴν ἐπιστήμην τέλος εἰπών. Διονύσιος

μεταθέμενος εἰς τὴν ἡδονήν· ...οὗτος ἦν Ἡρακλεώτης. Σφαῖρος Βοσπο-

ριανός· Κλεάνθης Φανίου Ἄσσιος, ὁ διαδεξάμενος τὴν σχολήν· ὃν καὶ

ἀφωμοίου ταῖς σκληροκήροις δέλτοις. αἱ μόλις μὲν γράφονται, διατηροῦ-

σι δὲ τὰ γραφέντα4. διήκουσε δ' ὁ Σφαῖρος καὶ Κλεάνθους μετὰ τὴν

Ζήνωνος τελευτήν· καὶ λέξομεν περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ Περὶ Κλεάνθους.

(38) ἦσαν δὲ Ζήνωνος μαθηταὶ καὶ οἵδε, καθά φησιν Ἱππόβοτος· Φιλω-

νίδης Θηβαῖος, Κάλλιππος Κορίνθιος, Ποσειδώνιος Ἀλεξανδρεύς, Ἀθη-

νόδωρος Σολεύς, Ζήνων Σιδόνιος.

  1. 3 αὐτῷ περ Ἀντιγόνου] παρ' αὐτοῦ Ἀντιγόνῳ propos. della Corte ap. E.V. Alfieri / M. Untersteiner (eds.). Studi di filosofia greca. Bari 1950, p. 310
  2. 4 Μιλτιάδου Hübner, Μιλτιάδης codd. I
  3. 5 Χαλκηδόνιος von der Mühll - Gigante, Hülser: Καρχηδόνιος codd. Long
  4. 9 γράφονται] ἐγγράφ. Reiske.
Διογένης Λαέρτιος 7.36-38:

Μαθητὲς τοῦ Ζήνωνος ὑπῆρξαν πολλοί, ἔνδοξοι ὅμως ἦταν ὁ Περσαῖος,

γιὸς τοῦ Δημητρίου, Κιτιεύς, ποὺ σύμφωνα μὲ μερικοὺς ἦταν ἔμπιστός

του, σύμφωνα μὲ ἄλλους ἦταν οἰκιακός του βοηθός, τὸν ὁποῖο ἔστειλε σ'

αὐτὸν γιὰ τὴ γραφὴ βιβλίων ὁ Ἀντίγονος. Καὶ στοῦ ὁποίου τὸν γιό, τὸν

Ἁλκυονέα, ὑπῆρξε παιδαγωγός... (37) Ὁ Ἀρίστων, γιὸς τοῦ Μιλτιάδη,

Χιώτης, ποὺ εἰσήγαγε τὴ διδασκαλία γιὰ τὴν ἠθικὴ ἀδιαφορία. Ὁ Ἥ-

ριλλος ὁ Χαλκηδόνιος, ποὺ δήλωσε τὸν σκοπὸ τῶν ἐπιστημῶν. Ὁ Διο-

νύσιος, ποὺ ἀποστάτησε πρὸς τὴν ἡδονή·... αὐτὸς ἦταν Ἡρακλειώτης.

Ὁ Σφαῖρος ὁ Βοσποριανός. Ὁ Κλεάνθης, ὁ γιὸς τοῦ Φανίου, ἀπὸ τὴν

Ἄσσο, ποὺ τὸν διαδέχθηκε στὴ σχολή. Αὐτὸν τὸν παρομοίαζε (ὁ Ζή-

νων) μὲ τοὺς σκληροὺς κήρινους πίνακες, ποὺ μετὰ δυσκολίας γράφο-

νται, διατηροῦν ὅμως τὰ γραφέντα. Ὁ Σφαῖρος ἄκουσε καὶ τὸν Κλεάνθη

μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ζήνωνος. Καὶ θὰ μιλήσουμε γι' αὐτὸν στὸ κεφάλαιο

Περὶ Κλεάνθους. (38) Μαθητὲς τοῦ Ζήνωνος ἦταν καὶ οἱ ἑξῆς, ὅπως λέει

ὁ Ἱππόβοτος: Ὁ Φιλωνίδης ὁ Θηβαῖος, ὁ Κάλλιππος ὁ Κορίνθιος, ὁ

Ποσειδώνιος ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὁ Ἀθηνόδωρος ὁ Σολεύς, ὁ Ζήνων ὁ Σι-

δώνιος.