You are here

129

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Scholia in Dionysii Thracis p. 118, 13-16:

Τῆς μὲν ‹γὰρ γραμματικῆς1 γένος ἐστὶνκαθόλου τέχνη, τῆς δὲ τέχνης

ἕξις, ὡς δηλοῖ καὶ ὁ Ζήνων, λέγων «τέχνη ἐστὶν ἕξις ὁδῷ2 ποιητική», του-

τέστι δι' ὁδοῦ καὶ μεθόδου ποιοῦσά τι .
 

  1. 1 ‹γὰρ γραμματικῆς› add. Hilgard
  2. 2 ὁδῷ ποιητικὴ Festa (I frammenti degli Stoici antichi, Vol. II, Bari 1935. p. 110) Kassel (Der Text der aristotelischen Rhetorik, Berlin/New York 1971 p. 117 sq.), Hülser, cf. Mansfeld (Greek Roman and Byzantine Studies 24, 1983, p. 62): ὁδοποιητικὴ codd., Hilgard.
Σχόλια εἰς Διονύσιον τὸν Θρᾴκα, p. 118, 13-16:

Τὸ γένος τῆς γραμματικῆς εἶναι γενικὰ ἡ τέχνη (ἐπιστήμη), τῆς δὲ τέχνης

εἶναι ἡ ἕξη, ὅπως τὸ δηλώνει ὁ Ζήνων, λέγοντας «ἡ τέχνη εἶναι ἕξη ποὺ

δημιουργεῖ σύμφωνα μὲ μιὰν ὁδό», δηλ. μὲ μιὰν ὁδὸ καὶ μιὰ μέθοδο

φέρνει κάτι στὸ φῶς.

Σχόλια: 

ἀπ. 129:
«ὡς δηλοῖ καὶ ὁ Ζήνων, λέγων "τέχνη ἐστὶν ἕξις ὁδοποιητική", τουτέστι, δι' ὁδοῦ καὶ μεθόδου ποιοῦσά τι».
Ἡ αὐθεντικότητα τοῦ ἀποσπάσματος ἀμφισβητεῖται, διότι ὁ Ζήνων διατυπώνει διαφορετικὰ τὸν ὁρισμὸ τῆς τέχνης. Ὡστόσο ὁ Stein, Erkenntnistheorie1, σ. 312, ἀποδέχεται τὸν ὁρισμὸν αὐτόν. Ἀξίζει νὰ προσεχθεῖ ἡ ἐπισήμανση τοῦ μεθοδικοῦ χαρακτήρα τῆς ἐπιστήμης.

  1. Stein, L. (1886), Die Psychologie der Stoa, Vols. 1-2, Berliner Studien für classische Philologie und Archaeologie Berlin.