You are here

116

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Clemens Alexandrinus, Stromata 2.12 § 54, 5 - 55, 1, p. 142 Fr.:

Τὰς δὲ συγκαταθέσεις οὐ μόνον οἱ ἀπὸ Πλάτωνος, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπὸ τῆς

Στοᾶς ἐφ' ἡμῖν εἶναι λέγουσιν. (55, 1) πᾶσα οὖν δόξα καὶ κρίσις καὶ ὑπό-

ληψις καὶ μάθησις, οἷς ζῶμεν καὶ σύνεσμεν ἀεὶ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων,

συγκατάθεσίς ἐστιν.

Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματεῖς 2.12 § 54, 5 -55, 1, p. 142 Fr.:

Οἱ συγκαταθέσεις, ὄχι μόνον οἱ μαθητὲς τοῦ Πλάτωνος, ἀλλὰ καὶ οἱ

ἐκπρόσωποι τῆς Στοᾶς, λένε ὅτι ἐξαρτῶνται ἀπὸ μᾶς. (55, 1) Ἔτσι λοιπὸν

κάθε γνώμη καὶ κρίση καὶ ἀντίληψη καὶ γνώση, μὲ τὶς ὁποῖες πάντα ὡς

ἀνθρώπινο γένος ζοῦμε καὶ συνυπάρχουμε, εἶναι μιὰ συγκατάθεση.