You are here

166ε

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Themistius, In Aristotelis Phys. 40b Spengel 2.284, 10:

(Τὸ κενὸν) ↓ fκεχωρισμένον καὶ ἀθρόον εἶναι καθ' αὑτὸ περιέχον τὸν οὐ-

ρανόν, ὡς πρότερον μὲν ᾤοντο τῶν ἀρχαίων τινές, μετὰ δὲ ταῦτα οἱ περὶ

Ζήνωνα τὸν Κιτιέα.

Θεμίστιος, Φυσικῆς ἀκροάσεως 40b Speng. 2. 284, 10:

(Τὸ κενὸν) εἶναι χωριστὸ καὶ ὅλο μαζὶ μέσα στὸν ἑαυτό του περικλείο-

ντας τὸν οὐρανό, ὅπως παλαιότερα φρονοῦσαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἀρ-

χαίους, καὶ ὕστερα οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ζήνωνα τοῦ Κιτιέα.

Σχόλια: 

ἀπ. 166, 166α, 166β, 166γ, 166δ, 166ε, 166στ:
Στὰ ἀποσπάσματα αὐτὰ καθορίζεται ὁ κόσμος στὰ ὅριά του καὶ διακρίνεται τὸ κενὸ ἀπὸ τὸν κόσμο, τὸν τόπο, τὸν χῶρο καὶ τὸ σῶμα.
ἀπ. 166γ, 166δ, 166ε, 166στ:
Ὁ κόσμος, ποὺ εἶναι πεπερασμένος, περιβάλλεται ἀπὸ τὸ κενό, ποὺ εἶναι ἄπειρο. Ὁ Ζήνων ἀσπάζεται τὴν ἄποψη τοῦ Δημοκρίτου, ὅτι ὑπάρχουν τὰ σώματα καὶ τὸ κενό. Ὡστόσο τὰ σώματα, ποὺ συνιστοῦν τὸν κόσμο, εἶναι ὄχι ἀσυνεχὴ ἄτομα (Δημόκριτος), ἀλλὰ ἀποτελοῦν ἕνα συνεχές. Δὲν ὑπάρχει ἀνάμεσα στὰ σώματα κενό, ἀλλὰ τὸ κενὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐκτείνεται πέρ' ἀπὸ τὸν κόσμο. Καὶ ἐπειδὴ τὸ κενὸ δὲν εἶναι σῶμα ἀλλὰ εἶναι, ὡς ἐὰν νὰ κατέχεται ἀπὸ σώματα ἀλλὰ δὲν κατέχεται (166δ), εἶναι ἀσώματο (166δ). Εἶναι λοιπὸν τὸ κενὸ χωριστὸ καὶ ἀθρόο, κι' αὐτὸ εἶναι ποὺ περιέχει μέσα του τὸν οὐρανό (166ε). Ἀσώματα κατὰ τοὺς Στωικοὺς εἶναι τὸ κενό, ὁ χρόνος, ὁ τόπος καὶ τὰ λεκτά. Τὰ ἀσώματα δὲν ὑπάρχουν, ἀφοῦ μόνο τὰ σώματα ἔχουν πραγματικὴ ὕπαρξη. Ὡστόσο δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι μηδέν. Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι «ὑφίστανται».

ἀπ. 166ε:
«ᾤοντο τῶν ἀρχαίων τινές»: πιθανὸν νὰ ὑπονοοῦνται οἱ Πυθαγόρειοι.