You are here

162α

Please add a search word

T= Testimonium  F= Fragmentum  E=  Επιγραφή / Inscription

Alexander Aphrodisias, In Aristotelis De sensu p. 73, 18-21:

Μάθοι δ'ἄν τις ἐκ τούτων τὴν Ἀριστοτέλους δόξαν περὶ τῶν ποιούντων

τε καὶ πασχόντων. οὔτε γὰρ τὰ σώματα αὐτῷ δοκεῖ ποιεῖν τε καὶ πά-

σχειν, ὡς ἀρέσκει τοῖς ἀπὸ Στοᾶς, οὔτε πάλιν τὰ ἀσώματα , ὡς ἐδόκει τοῖς

περὶ Πλάτωνα, ἀλλά...

Ἀλεξ. Ἀφροδισιεύς, Εἰς Ἀριστοτέλους Περὶ αἰσθήσεως p. 73, 18-21:

Θὰ μποροῦσε κανεὶς ἀπ' αὐτὰ νὰ μάθει καὶ τὴ γνώμη τοῦ Ἀριστοτέλη

γιὰ τὰ ἐνεργοῦντα καὶ τὰ πάσχοντα. Γιατὶ οὔτε τὰ σώματα τοῦ φαίνο-

νται, ὅτι ἐνεργοῦν καὶ πάσχουν, ὅπως διδάσκουν οἱ Στωικοί, οὔτε πάλι

τὰ ἀσώματα, ὅπως νόμιζαν οἱ Πλατωνικοί, ἀλλά...

Σχόλια: 

ἀπ. 162α:
Ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεὺς ἀντιδιαστέλλει τὴ θέση τοῦ Ἀριστοτέλη πρὸς ἐκείνη τοῦ Πλάτωνος καὶ τῶν Στωικῶν. Ἡ ἀριστοτελικὴ σχέση εἴδους καὶ ὕλης εἶναι μιὰ σχέση ἀσώματου πρὸς κάτι σωματικό. Ἡ ἀντίστοιχη πλατωνικὴ σχέση ἀφορᾶ τὴν ἐπικοινωνία ἀσωμάτων, τῶν ἰδεῶν, ἐνῶ ἡ Στοὰ ἀναγνωρίζει μιὰ σχέση ἐνέργειας καὶ πάθους μόνο ἀνάμεσα σὲ σώματα. Ὡστόσο, ὅπως ὀρθὰ παρατηρεῖ ὁ Long, The Hellenistic Philosophers1, I, σ. 273, οἱ Στωικοὶ δὲν ὑπερασπίζονται τόσο τὰ σωματικά, ὅσο ζητοῦν νὰ ἀπορρίψουν τὴν πλατωνικὴ καὶ ἀριστοτελικὴ θέση, ὅτι τὰ ἀσώματα μποροῦν νὰ ἔχουν μιὰ τέτοια αἰτιώδη δράση. Ἐξ ἄλλου ἡ ἔννοια τῆς σωματικότητας ἔχει ἕνα ἐντελῶς ἰδιάζοντα χαρακτήρα σ' αὐτούς: α) Τὸ σῶμα δὲν εἶναι ἕνα πράγμα συμπαγὲς ἁλλὰ μιὰ ἐνεργὸς σύναψη ὕλης καὶ λόγου, β) Τὸ σῶμα ἀντλεῖ τὶς ἰδιότητές του ἀπὸ πνεύματα (ἐνεργοῦ ἀέρα καὶ πυρός), ποὺ μετακινούμενα μέσα στὸ διάστημα κατέχουν τὰ πράγματα, καὶ γ) Τὰ σώματα ὑπάρχουν μέσα σ' ἕνα συνεχές, ἔτσι ὥστε δυὸ διαφορετικὲς οὐσίες νὰ μποροῦν νὰ κατέχουν τὸν ἴδιο χῶρο, χάρη στὴν κράση ποὺ ὑπάρχει διὰ μέσου ὅλων.

  1. Long, A. A. & Seadley D. N. (1987-1989), The Hellenistic Philosophers, Vols. I-II, Cambridge.